Navigasjon:
De 12 mest talte
språkene:
Bytte til:

Verdensspråk - De mest talte språkene i verden - Global språkrangering

Her finner du detaljert informasjon om de mest talte språkene i verden. Disse kalles verdensspråk, globale språk eller internasjonale språk.

Du vil lære interessante fakta om de 12 verdensspråkene, hvordan du sier "hei" og "takk" på disse språkene og hvordan du best lærer deg disse og andre språk.
DE 12 VERDENSSPRÅKENE:

Engelsk - verdens mest talte språk
Engelsk
Kinesisk - verdensspråk med flest morsmålstalere
Kinesisk
Hindi - verdensspråk fra det indiske subkontinentet
Hindi
Spansk - verdensspråk i Latin-Amerika og Spania
Spansk
Fransk - verdensspråk som brukes offisielt på fire kontinenter
Fransk
Arabisk - verdensspråk fra den nære Østen
Arabisk
Russisk - verdensspråk fra Øst-Europa
Russisk
Portugisisk - verdensspråk fra Brasil og Portugal
Portugisisk
Bengalsk - verdensspråk fra Bangladesh og Øst-India
Bengalsk
Tysk - verdensspråket med flest morsmålsbrukere i EU
Tysk
Japansk - verdensspråk fra det fjerne østen
Japansk
Koreansk - verdensspråk fra Nord- og Sør-Korea
Koreansk

MEST TALTE SPRÅK — RANGERING:

Språk Innfødte Talere Totalt Talere Internasjonal Bruk
1. Engelsk 375 mill. 1500 mill. Engelsk
2. Kinesisk 982 mill. 1100 mill. Kinesisk
3. Hindi 460 mill. 650 mill. Hindi
4. Spansk 330 mill. 420 mill. Spansk
5. Fransk 79 mill. 370 mill. Fransk
6. Arabisk 206 mill. 300 mill. Arabisk
7. Russisk 165 mill. 275 mill. Russisk
8. Portugisisk 216 mill. 235 mill. Portugisisk
9. Bengali 215 mill. 233 mill. Bengalsk
10. Tysk 105 mill. 185 mill. Tysk
11. Japansk 127 mill. 128 mill. Japansk
12. Koreansk 78 mill. 78 mill. Koreansk

HVA ER ET VERDENSSPRÅK?

Det viktigste kjennetegnet på et verdensspråk er at det har et stort antall talere, både som morsmål og som fremmedspråk. Verdensspråk er altså de mest talte språkene i verden.

Noen mener også at språkets geografiske utbredelse er avgjørende for om det er et verdensspråk eller ikke. Ifølge denne teorien finnes det bare fem verdensspråk: Engelsk, Spansk, Fransk, Arabisk and Portugisisk. Årsaken er at det bare er disse språkene som brukes som offisielle språk i land på ulike kontinenter.

Et språks internasjonale betydning avgjøres av hvor mye det brukes som lingua franca i internasjonale kontakter, næringsliv, vitenskap og kultur.

Siden Hindi, Bengali, Japansk og Koreansk bare i liten grad brukes internasjonalt, regnes de vanligvis ikke som verdensspråk, til tross for at de har et stort antall talere.

Wikipedia har også en god artikkel om verdensspråkene.

Søk på dette nettstedet:

 Verdensspråk
Våre detaljerte
oversikter:


Engelsk


Kinesisk


Hindi


Spansk


Fransk


Arabisk


Russisk


Portugisisk


Bengalsk


Tysk


Japansk


Koreansk

Copyright © 2023, 2024 - Verdensspråk - Kontakt - Bytte til: